top of page

Amaqembu Aqondisiwe

"Kodwa sizozinikela emthandazweni nasenkonzweni yezwi."

Izenzo 6: 4

bottom of page