top of page

ONgqongqoshe

"Kodwa sizozinikela emthandazweni nasenkonzweni yezwi."

Izenzo 6: 4

Amaqembu Ezintshisekelo Akhethekile

Singamaqembu ochwepheshe abanothando lokusebenzisa amakhono ethu namakhono ethu ekusebenzeleni uNkulunkulu nobuntu

Amaqembu Aqondisiwe

Sineqembu elithile elihlosiwe eliphumayo esikholelwa ukuthi ungafuna ukuba yingxenye yalo

bottom of page