top of page

Itabernakele likaDavid Podcast

Ngakho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu.
KwabaseRoma 10:17

Amavidiyo Wentshumayelo

Amavidiyo Wensizakalo Ye-Impartation

Amavidiyo Ohlelo Olukhethekile

Uchungechunge Lokufundisa Ngemishado

Uchungechunge Lokufundisa Ngomkhuleko

Amavidiyo Wenkonzo KaCarol

Abesifazane bamavidiyo we-Destiny

bottom of page