top of page

Gerichte groepen

"Maar we zullen ons wijden aan gebed en aan de bediening van het woord."

Handelingen 6: 4

bottom of page