top of page

Ministeries

"Maar we zullen ons wijden aan gebed en aan de bediening van het woord."

Handelingen 6: 4

Special Interest Groups

Wij zijn groepen professionals met passie om onze vaardigheden en talenten in te zetten ten dienste van God en de mensheid

Gerichte groepen

We hebben een aantal spannende doelgroepen waarvan we denken dat u er deel van wilt uitmaken

bottom of page