top of page

Special Interest Groups

Een belangengroep is een groep individuen die een gemeenschappelijk belang in een specifiek onderwerp delen en gezamenlijk werken om het overheidsbeleid in hun voordeel te beïnvloeden.

bottom of page