top of page
1/6
Ayyukanmu

Lahadi

Sabis na Farko - 8:30 am

Sabis na Biyu - 10:30 am

Washegari Ruhu Mai Tsarki

Litinin - Juma'a 7 na safe

Washegari Ruhu Mai Tsarki

Litinin - Juma'a 7 na safe

Kasance Kusa da Yesu,
Babu Komai Inda Kake

Ibada

Ku zo, mu durƙusa a gaban sujada,
mu durƙusa a gaban Ubangiji Mahaliccinmu.

Zabura 95: 6

Saurara

Bangaskiya na zuwa ta wurin ji, kuma ji ta wurin maganar Kristi.

Romawa 10:17

Bada

Kowannenku ya ba da abin da ya yanke a ransa, ba tare da jinkiri ko tilas ba, gama Allah yana son mai bayarwa da daɗin rai.

2 Korintiyawa 9: 7

Ziyarci

Kada mu manta da haduwa tare, kamar yadda wasu suka sanya al'ada, amma bari mu karfafa junan mu, kuma gaba daya kamar yadda kuke ganin Ranar na matsowa.

Ibraniyawa 10:25

Biyan kuɗi zuwa Lissafin Wasikunmu

RCCG, Alfarwar Dauda, Lekki - Epe Expressway, Lagos, Najeriya

Godiya ga ƙaddamar!

bottom of page